S

     可持续发展

     mg博彩官网:ustainable Development

     当前位置: 首页 >可持续发展 >科研开发 >研发实力 > 正文

     研发实力

     职工总数   1773人,其中
            大专以上学历的科技人员  601人 , 33%
            中国工程院院士 1人
            国家级专家 11人
            教授级高工 25人
            高级工程师 32人
           工程师 161人