1. S

   可持续发展

   mg博彩官网:ustainable Development

   当前位置: 首页 >可持续发展 >科研开发 >研发实力 > 正文

   研发实力

   职工总数   1773人,其中
          大专以上学历的科技人员  601人 , 33%
          中国工程院院士 1人
          国家级专家 11人
          教授级高工 25人
          高级工程师 32人
         工程师 161人