1. S

      可持续发展

      mg博彩官网:ustainable Development

      当前位置: 首页 >可持续发展 >科研开发 >研发实力 > 正文

      研发实力

      职工总数   1773人,其中
             大专以上学历的科技人员  601人 , 33%
             中国工程院院士 1人
             国家级专家 11人
             教授级高工 25人
             高级工程师 32人
            工程师 161人